ДОГОВІР ОФЕРТИ

ДОГОВІР ОФЕРТИ

Угода про умови надання послуги дистанційного продажу електронних квитків на кіносеанси в кінотеатрі «Батьківщина».

Даний документ є чинним, якщо розташований за адресою: http://rodina-nikolaev.com/

Кінотеатр «Батьківщина» надає можливість оплачувати квитки в кінотеатр за допомогою комп'ютерної мережі «Інтернет» через Інтернет-сайт http://rodina-nikolaev.com/ і використовувати для розрахунків банківські карти міжнародних «Платіжних систем».

Ця Угода регулює умови купівлі квитків Покупцем у кінотеатра «Батьківщина» і відповідно до ст. 633 ЦК України є публічною офертою. Здійснення Покупцем платежу і придбання квитка на кіносеанс в кінотеатр «Батьківщина» визнається повним і беззастережним акцептом (прийняттям даної публічної оферти).

Здійснюючи дії з замовлення / купівлі / оплаті квитка на культурно-масовий захід з використанням функціоналу сайту http://rodina-nikolaev.com (далі - Сайт), (включаючи випадки придбання квитків з використанням функціоналу сайту, але зі здійсненням переходу на Сайт через будь-які інші сайти або площадки), Покупець тим самим повністю і беззастережно приймає, і зобов'язується неухильно дотримуватися всіх умов цієї Угоди.

Кінотеатр «Батьківщина» організовує отримання від Покупця грошових коштів за реалізовані квитки.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

«Авторизація» - процедура отримання дозволу «Банку-емітента» на здійснення операції. Кожна «Авторизація» містить інформацію про грошовий номінал операції, яка здійснюється.

«Банк-емітент» - кредитна організація, що здійснює емісію «Банківської карти» і ведення рахунку «Покупця».

«Банківська карта» - інструмент для здійснення її утримувачем операцій з грошовими коштами, що знаходяться у банку, що випустив карту, відповідно до законодавства України та договором з Банком-емітентом.

«Квиток на кінопоказ» - документ, виконаний на бланку суворої звітності, який надає право «Покупцеві» на певне посадочне місце на конкретний кіносеанс в кінотеатрі «Родина».

«Операція «Chargeback»- ініційована «Покупцем» процедура повернення на його рахунок через« Платіжну систему »і згідно з правилами, цієї «Платіжної системи»грошових коштів за раніше укладеною і оплаченою з використанням« Банківської карти »в комп'ютерній мережі« Інтернет »угоди між кінотеатром «Батьківщина» і «Покупцем».

«Код авторизації» - абетково-цифровий код, отриманий в результаті «Авторизації».

«Кінокаса» - каса кінотеатру «Батьківщина», в якій «Покупець» може фактично отримати «Квиток на кінопоказ», оплачений через комп'ютерну мережу «Інтернет» і набутий на сайті http://rodina-nikolaev.com

«Кінопоказ» - публічне виконання (показ) за встановлену плату аудіовізуального твору (кінофільму) в кінотеатрі «Батьківщина» відповідно до репертуарного плану.

«Особиста інформація» - комбінація номеру банківської карти і імені «Покупця», а також інші особисті дані «Покупця».

«Операція» - оплата придбаних «Квитків на кінопоказ» за допомогою «Банківської карти».

«Платіжна сторінка» - сторінки в комп'ютерній мережі Інтернет, призначені для введення «Покупцем» реквізитів «Банківської карти» і отримання результату «Авторизації».

«Платіжні системи» - сукупність фінансових інститутів, об'єднаних між собою на договірній основі, які містять програмні, апаратні та технічні засоби, що забезпечують інформаційну і технологічну взаємодію, необхідні для здійснення розрахунків між «Покупцем» і кінотеатром «Батьківщина».

З метою належного виконання цього договору «Сторони» встановили, що при здійсненні розрахунків за поширювані «Квитки на кінопоказ» будуть використовуватися карти, емітовані банками, для наступних платіжних систем: MasterCard, VISA.

«Покупці» - фізичні особи, які мають повну право- і дієздатність; юридичні особи, які здійснюють купівлю «Квитків на кінопоказ» за допомогою комп'ютерної мережі «Інтернет» через Інтернет-сайт: http://rodina-nikolaev.com і використовують для розрахунків банківські карти міжнародних «Платіжних систем».

«Розрахунковий банк» - банк-еквайєр, обраний кінотеатром «Батьківщина » для здійснення розрахунків за операціями з «Банківськими картами», який має відповідні повноваження від «Платіжних систем» і здійснює переказ грошових коштів на користь кінотеатру «Батьківщина » на підставі наявної платіжної інформації.

«Реверсал» - скасування «Авторизації», за допомогою якої відбувається розблокування суми на рахунку власника карти.

«Списання грошових коштів з рахунку Покупця» - банківська операція з дебетування рахунку «Покупця» в «Платіжній системі» з метою оплати «Квитка на кінопоказ».

«Успішна авторизація» - авторизація вважається успішною з моменту отримання Коду авторизації.

ДЛЯ ПРИДБАННЯ КВИТКА НА СЕАНС ​​З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОДАЖУ ПОКУПЕЦЬ ЗДІЙСНЮЄ НАСТУПНІ ДІЇ:

 • Обрати захід, який цікавить, на Сайті, дату, час Сеансу і місце в кінозалі;
 • Вказати номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, на які буде отправлено Код бронювання і інформацію про заброньовані і оплачені Квитки та / або Продукцію. Покупець зобов'язується вказувати повну і достовірну інформацію в обсязі, необхідному для здійснення бронювання та оплати Квитків і / або Продукції, стежити за актуальністю та достовірністю зазначеної інформації, а також самостійно нести всі ризики, пов'язані з наданням недостатньої/ або недостовірної інформації;
 • Шляхом проставлення «√» в «чек-боксі» «ЗГОДЕН з Договором оферти і Правилами відвідування кінотеатрів», підтвердити факт правильності і повноти даних про Квитки, що бронюються, а також ознайомлення і згоди з цими Умовами і Правилами відвідування кінотеатру «Батьківщина », текст яких розміщений в мережі Інтернет за адресою http://rodina-nikolaev.com/ і в кінотеатрі (далі - «Правила відвідування кінотеатрів»);
 • Перейти до оплати заброньованих Квитків та / або Продукції;
 • Вибрати платіжну систему з числа доступних на сайті Кінотеатру «Батьківщина» - (MasterCard, VISA), і ввести дані, запитувані на захищеній сторінці оплати. При цьому Покупець з усією вірогідністю запевняє і гарантує, що має повні права і повноваження, необхідні і достатні для здійснення оплати за допомогою засобу платежу, що використовується ним при оплаті на сайті Кінотеатру «Батьківщина», і несе повну одноособову відповідальність за порушення наданих їм запевнень і гарантій;
 • Підтвердити оплату заброньованих Квитків та / або Продукції шляхом натискання на кнопку «Оплатити» (або на інший елемент інтерфейсу Кінотеатру «Батьківщина», натискання на який підтверджує згоду на здійснення оплати);
 • Отримати від банку, що випустив банківську карту (далі - «банк-емітент»), або від відповідної електронної платіжної системи підтвердження авторизації оплати. Авторизація оплати здійснюється банком-емітентом або відповідною платіжною системою, через яку проводиться оплата. Банк-емітент або електронна платіжна система можуть відмовити в авторизації оплати при наявності підстав, передбачених чинним законодавством України, правилами банку-емітента, правилами відповідної електронної платіжної системи або міжнародних платіжних систем, в тому числі, в разі виникнення у банку-емітента або у електронної платіжної системи підстав вважати, що операція з оплати носить шахрайський характер. Всі питання, пов'язані з проведенням оплати, вирішуються Покупцем з банком-емітентом і відповідною електронною платіжною системою своїми силами і за свій рахунок поза зв'язку з даними Умовами. Покупець обізнаний, що банками і електронними платіжними системами може стягуватися комісія за здійснення операції з оплати. Всі питання і претензії, пов'язані зі вказаною комісією, в тому числі, в разі ініціювання Покупцем операції повернення грошових коштів ( «chargeback»), вирішуються Покупцем своїми силами і за свій рахунок безпосередньо з відповідними банком і / або електронною платіжною системою.
 • Час, що надається Покупцю на оплату, обмежений 15 (П'ятнадцятьма) хвилинами. Якщо у відведений час оплата за будь-якої причини не була проведена, бронь автоматично анулюється.
 • Якщо інше не встановлено цими Умовами, після успішного завершення процедури оплати на номер мобільного телефону і на адресу електронної пошти, зазначені при оформленні замовлення, направляється повідомлення з Кодом бронювання. Код бронювання також можливо роздрукувати з платіжної сторінки.
 • Інформація про заброньовані і оплачені Квитки та / або Продукцію надсилається на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при оформленні замовлення.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

Покупець має право:

 • на цілодобовий доступ до системи оплати Квитків на кіносеанси кінотеатру «Батьківщина»;
 • на актуальність розкладу кіносеансів, що надаються на сайті http://rodina-nikolaev.com/ ;
 • на використання додаткових можливостей, що надаються сайтом http://rodina-nikolaev.com/ ;
 • на відшкодування вартості Квитка;

Покупець зобов'язаний:

 • дотримуватися Правил перебування та обслуговування громадян в кінотеатрі «Батьківщина».

Кінотеатр «Батьківщина» має право:

 • Відмовити у видачі Квитка на кінопоказ:

-в разі підтвердження Банком - емітентом неблагонадійності операції;

-в разі своєчасної ініціації (до початку сеансу) «Покупцем» процедури повернення Квитка на кіносеанс;

-в разі, якщо Покупець неправильно називає десятизначний код в касі кінотеатру;

-в разі повторної спроби отримати Квиток по вже названому в касі або введеному в Терміналі коду Авторизації;

 • Змінювати репертуарний план, а також час і дату проведення кіносеансів, завчасно сповістивши про ці зміни Покупця. Інформація про зміни у розкладі публікується кінотеатром «Батьківщина » на Інтернет-сайті http://rodina-nikolaev.com/;
 • Кінотеатр «Батьківщина» не несе відповідальність за дії Розрахункового банку, Банку-емітента, Платіжних систем;
 • Кінотеатр «Батьківщина» не відповідає за претензіями Покупця і третіх осіб за збій в роботі Інтернет сайту http://rodina-nikolaev.com/, Розрахункового банку, Банку емітента, Платіжних систем, викликаних обставинами непереборної сили (форс-мажор);
 • Кінотеатр «Батьківщина» не несе відповідальність за неправильне введення даних Покупцем і неправильне здійснення переказу грошових коштів Банком-емітентом, Розрахунковим банком, платіжними системами. Всі претензії, пов'язані з поверненням коштів, переведених за Квитки на кінопоказ, вирішуються безпосередньо Покупцем, Банком-емітентом;
 • Кінотеатр «Батьківщина» має право відмовити в поверненні Квитка (або грошей за квиток, раніше сплачених через засоби комунікації) після початку Сеансу.

Кінотеатр «Батьківщина» зобов'язаний:

 • видати Квитки на кінопоказ Покупцеві, який назвав код Авторизації;
 • виконати послуги по кінопоказу відповідно до Правил перебування та кінообслуговування громадян в кінотеатрі «Батьківщина »;
 • в разі зміни розкладу в кінотеатрі «Батьківщина » завчасно сповістити Покупців за допомогою розміщення оголошення на сайті.

ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ І КОШТІВ

 •  
  • У разі якщо Покупець здійснив оплату (відбулося списання грошей), але не отримав підтвердження про те, що Квиток на Сеанс оплачений (повідомленням із зазначенням номера Електронного квитка) - Квиток можна отримати в касі кінотеатру, повідомивши касиру дату, сеанс, ряд, місце, номер телефону та електронну адресу, вказану при купівлі квитка онлайн, не пізніше ніж за 30 (тридцять) хвилин до початку Сеансу.

 

Повернення вартості попередньо придбаних Квитків може здійснюватися не пізніше ніж за 1(одну) годину до початку Сеансу, на який був придбаний Квиток.

Для повернення вартості Квитків необхідно написати заяву з проханням здійснити повернення вартості Квитків. У заяві необхідно вказати кількість і вартість Квитків, номер замовлення або штрих коду, суму, реквізити для переказу грошей (карта або рахунок), контакти і паспортні дані. Також в заяві необхідно дати згоду на використання персональних даних, представлених в заяві. Вартість Квитків, придбаних за безготівковим розрахунком, повертається на рахунок або карту, з яких здійснювалась оплата. Гроші за Квитки, оплачені за готівковий розрахунок, повертаються готівкою. Повернення коштів за придбані Квитки з ініціативи покупця здійснюється з утриманням 5(п'яти )% від вартості Квитка.

 • У разі, якщо Покупець здійснив оплату Квитка на Сеанс і продаж (зміна статусу броні) пройшла успішно, але Покупець відмовився від квитка на Сеанс за власною ініціативою і повідомив про це Кінотеатр «Батьківщина» не менше ніж за 30 (тридцять) хвилин до початку Сеансу, кінотеатр «Батьківщина» здійснює повернення Покупцеві сплаченої вартості Квитка на Сеанс.
 • У разі, якщо Покупець здійснив обмін Електронного квитка на Квиток на сеанс в касі партнера Кінотеатру «Батьківщина», то повернення сплачених Покупцем грошових коштів здійснюється тільки після оформлення Покупцем письмової заяви на повернення Квитків на сеанс в касі відповідного партнера Кінотеатру «Батьківщина».
 • Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється в розмірі вартості оплаченого Квитка на Сеанс, за вирахуванням фактично понесених Кінотеатром «Батьківщина» витрат на рахунок Покупця відповідно до обраного способу оплати Квитка на Сеанс протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту оформлення повернення Квитка на Сеанс.
 • Після закінчення Сеансу повернення Квитків не проводиться.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Покупець дає згоду на отримання в подальшому від Кінотеатру «Батьківщина» інформації про нові послуги Кінотеатру «Батьківщина», нові доступні способи оплати та ін. При цьому згода Покупця на отримання інформаційних розсилок відповідно до цього пункту буде діяти безстроково, до тих пір, поки Покупець не відкличе свою згоду шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Кінотеатру «Батьківщина».
 • Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Покупець дає згоду на обробку Кінотеатром «Батьківщина» своїх персональних даних, наданих кінотеатру «Батьківщина » при заповненні платіжної сторінки, в обсязі та у спосіб, необхідними для виконання умов цієї Угоди.
 • Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Покупець погоджується з тим, що Кінотеатр «Батьківщина» має право в будь-який час в односторонньому порядку внести зміни / доповнення до тексту цієї Угоди без повідомлення Покупця. З актуальною версією цієї Угоди Покупець може ознайомитися в будь-який час на сайті http://rodina-nikolaev.com
 • Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Покупець погоджується з тим, що Кінотеатр «Батьківщина», а також учасники розрахунків мають право стягувати додаткову комісію за свої послуги, розмір якої в обов'язковому порядку доводиться до відома Покупця при замовленні / купівлі / оплати Покупцем Квитка на Сеанс.
 • Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Покупець підтверджує, що він є дієздатним і досяг віку, необхідного, відповідно до законодавства України, для здійснення угоди з придбання Квитків на Сеанс.

ПРАВИЛА КІНОТЕАТРУ

Мы делаем все возможное, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно!

 

ПОЭТОМУ, ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ, УСТАНОВЛЕНЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАХОЖДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИНОТЕАТРА ЛЮДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ УГРОЗОЙ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДРУГИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ КИНОТЕАТРА И ИХ ИМУЩЕСТВУ, И ИМУЩЕСТВУ КИНОТЕАТРА, ПРЕПЯТСТВОВАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КИНОТЕАТРА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

 

Правила посещения кинотеатра «Родина» (далее - Правила) разработаны на основании положений и требований Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, Хозяйственного Кодекса Украины, Законов Украины «О защите прав потребителей», «Об авторском праве и смежных правах», «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «О кинематографии», «Правил бытового обслуживания населения», утверждённых Постановлением КМ Украины № 313 от 16.05.1994 года, других нормативно-правовых актов.

Эти Правила устанавливают порядок обслуживания населения в кинотеатре «Родина». Администрация кинотеатра «Родина» оставляет за собой право в любое время изменять эти Правила.

Посетители сети кинотеатров «Линия кино» обязаны придерживаться данных Правил, общественного порядка и общепринятых норм нравственного поведения в кинотеатре и на прилегающей к кинотеатру территории.

Пользуясь услугами бара и / или покупая билет на просмотр фильма, посетитель подтверждает, что он ознакомлен с информацией о фильме и Правилами посещения кинотеатра «Родина» и соглашается с ними.

Расписание киносеансов обновляется каждый четверг.

 

 1. Посетители имеют право:    

1.1. На качественный кинопросмотр, согласно Законов Украины «О защите прав потребителей», «О кинематографии», «Правил бытового обслуживания населения», утверждённых Постановлением КМ Украины № 313 от 16.05.1994 года

1.2. Свободно пользоваться всеми видами услуг, предоставляемыми кинотеатром «Родина».

1.3. На получение полной и достоверной информации по услугам, предоставляемым на территории кинотеатра, в том числе дополнительным.

1.4. На возмещение стоимости билета (в случаях, указанных в Договоре оферте).

1.5. Посетители имеют право на обращение с претензиями по вопросам реализации услуг кинотеатром к его администрации в течение рабочего времени.

 1. Посетители обязаны:

С момента нахождения на территории кинотеатра и до ее оставления:

2.1. Соблюдать настоящие Правила.

2.2. Сохранять билет до окончания сеанса.

2.3. Соблюдать общественный порядок.

2.4. Бережно относится к имуществу кинотеатра, других посетителей кинотеатра соблюдать чистоту и порядок в зрительных залах и на территории кинотеатра.

2.5. При демонстрации фильма в формате 3D сдавать очки при выходе из зала.

 1. Посетителям запрещается:

3.1. Посещать кинотеатр в рабочей или грязной одежде, а также с багажом, предметами и продуктами, вне зависимости от вида продукта и места, и времени его приобретения, которые могут существенно испачкать посетителей и интерьер кинотеатра, иным образом нанести вред имуществу кинотеатра, самим посетителям кинотеатра и/или их имуществу либо могут служить угрозой нанесения такого вреда.

3.2. Посещать кинотеатр в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.3. Посещать кинотеатр с животными.

3.4. Проносить в кинотеатр огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, взрывные устройства и пиротехнику, газовые баллончики.

3.5. Проносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые, пачкающие и зловонные предметы и вещества.

3.6. На территории и помещениях кинотеатра запрещается:

3.6.1. Курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления, сосание, жевание, нюханье табачных изделий, а также электронных сигарет в зрительных залах, фойе, кассовом вестибюле, туалетных комнатах и иных любых помещениях, и территориях кинотеатра специально не предназначенных и не отведенных для курения зонах, которые оборудуются собственником кинотеатра и помечаются специальными знаками. Отсутствие в каком-либо помещении специального знака, разрешающего курение и обозначающего специально отведенное для курения место, указывает на запрет курения в таком месте.

3.7. Вносить в зрительный зал большие сумки, коробки, чемоданы и другие предметы, создающие помехи при передвижении зрителей в зале во время просмотра кинофильма и препятствующие эвакуации в случае пожара или чрезвычайной ситуации сумма измерений, которых по длине, ширине и высоте не должна превышать 120 сантиметров. 3.8. Производить фото- и видеосъемку в зрительном зале во время демонстрации фильма, а также на территории кинотеатра без согласования с администрацией кинотеатра.

3.9. Нарушать тишину в зале во время сеанса, использовать предметы, создающие шумовые эффекты и мешающие просмотру.

3.10. Занимать места в зрительном зале, не соответствующие номеру ряда и места, в купленном билете.

3.11. Сорить и разбрасывать различные предметы (упаковки, жвачки, бутылки, салфетки, остатки продуктов питания и т.д.) в зрительных залах, а также на территории кинотеатра, оставлять без присмотра вещи, сумки, пакеты и другую ручную кладь.

3.12. Передвигаться по территории кинотеатра на скейте, роликовых коньках или велосипеде и иным непешым способом.

3.13. Администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на просмотр или удалить из зала в случае нарушения зрителем общественного порядка и причинения вреда имуществу кинотеатра.

 1. Правила покупки билетов:

4.1. Зритель обязан проверять купленные билеты и выданные на сдачу деньги не отходя от кассы по продаже билетов. Денежные претензии, предъявленные после совершения покупки билета, во внимание не принимаются.

4.2. Билеты на текущий сеанс продаются только в течение 20 минут с момента начала сеанса.

4.3. В случае опоздания зрителя на сеанс по его вине, билеты возврату и обмену не подлежат. В таком случае зритель может осуществлять просмотр сеанса вне зависимости от времени, прошедшего с его начала.

4.4. При покупке билетов через Интернет, перед произведением оплаты, необходимо удостовериться в правильности выбранного фильма, даты, времени сеанса и выбранных мест.

4.5. Администрация кинотеатра "Родина" отказывает в продаже билетов:

 • Несовершеннолетним, не достигшим возраста 6 лет;
 • Несовершеннолетним, не достигшим возраста 12 лет, если они приобретают билеты на сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 12 лет;
 • Несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, если они приобретают билеты на сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 14 лет;
 • Несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, если они приобретают билеты на сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 16 лет;
 • Несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, если они приобретают билеты на сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 18 лет;
 • лицам, моложе указанного допустимого для просмотра того или иного фильма, возраста, даже в случае, если их сопровождает взрослый;
 • В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших возраста шести лет, такие дети допускаются для просмотра сеанса (фильма), для детей, достигших 12 лет;
 • лицам с признаками явного алкогольного или наркотического опьянения;
 • лицам, нарушающим правила поведения в общественных местах, в том числе в кинотеатре;

4.6. Покупая билет, Посетитель автоматически соглашается с изложенными в данном документе правилами.

 1. Пропускной режим

5.1. Для входа в зрительный зал или зону ожидания сеанса предъявлять билет для проверки контролеру или иным лицам, уполномоченным осуществлять контроль.

5.2. В случае отсутствия билета на сеанс, а также при предъявлении билета на сеанс, показ которого завершился более 10 минут назад, по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль, покинуть территорию зоны ожидания сеанса.

5.3. Вход в киновидеозрелищное предприятие на очередной сеанс начинается за 10 минут до начала сеанса. При организационной необходимости администрация киновидеозрелищного предприятия имеет право перенести время входа в зрительный зал на время за 5 минут до начала сеанса.

5.4. Вход в зрительный зал разрешается на тот сеанс, на который куплен билет.

5.5. Билет должен сохраняться зрителем для контроля до конца сеанса.

5.6. В случае выхода зрителя из зала во время сеанса, при входе зрителя обратно в зал, контролер вправе потребовать предъявить билет.

5.7. При демонстрации фильма в формате 2D дети до 5 лет имеют право проходить на сеанс по билету сопровождающего, однако, в этом случае ребенок не должен занимать отдельного кресла.

 1. 3D очки системы Dolby Digital Cinema

6.1. 3D очки выдаются при входе в кинозал контролером каждому зрителю по 1 шт. только при предъявлении билета.

6.2. Если Вы носите обычные очки, то 3D очки можно надеть поверх очков с диоптриями, зацепив оправу 3D очков за оправу обычных.

6.3. Одевать очки следует тогда, когда фильм начнется.

6.4. Снимать очки следует сразу после окончания фильма.

6.5. Запрещается сгибать оправу и дужки очков.

6.6. Запрещается трогать стекла очков руками и давить на них. Это приведет к неизбежной поломке очков.

6.7. Протирать очки следует только специальной салфеткой, которая выдается при входе в зал.

6.8. Запрещается складывать очки с другими предметами.

6.9. При выходе из зала необходимо сдать 3D очки контролеру.

6.10. Компенсация за утерю или повреждение очков – 350 грн

 1. Администрация кинотеатра имеет право:

9.1. Устанавливать репертуарную политику и цены на билеты.

9.2. Потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность покупателя, в случае если продажа билетов производится по льготному тарифу, либо возникает необходимость установить возраст покупателя с целью воспрепятствовать просмотру им кинофильма, имеющего возрастные ограничения.

9.3. При нарушении настоящих Правил, общепринятых правил и норм поведения (нецензурная брань, агрессивное поведение, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, в том числе имущества кинотеатра, нарушение тишины в зале во время сеанса, использование предметов, создающих шумовой эффект и мешающих зрителям и т.д.) а также лиц, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, сотрудники кинотеатра имеют право принять необходимые меры по предупреждению и пресечению нарушений общественного порядка, а также отказать в обслуживании и нахождении на территории кинотеатра.

 

ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет (0+)

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет (6+)

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом:

кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.

Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом:

эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государств);

изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Обычно такое возрастное ограничение имеют научные и научно-популярные телепередачи или фильмы, которые дети до 12 лет могут не понять, или которые покажутся для них неинтересными.

Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом:

изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах, об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;

эксплуатирующие интерес к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Обычно такое возрастное ограничение имеют научные и научно-популярные телепередачи или фильмы, которые дети до 16 лет могут не понять, или которые покажутся для них неинтересными. Также это ограничение обычно имеют телепередачи, в которых излагаются альтернативные научные (в том числе конспирологические и маргинальные) теории, противоречащие общепринятым научным взглядам.

Информация, запрещённая для распространения среди детей (18+)

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

содержащая информацию порнографического характера;

содержащая нецензурную брань и другие ругательные слова;

информация, оправдывающая преступления, жестокость и другие противоправные действия и изображение последствия кровавого насилия, не исключающего сексуального насилия; о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия).